بخش ملی- پویانمایی

 • تماشاچی / محسن باقری‌دستگردی / شهرکرد
 • یال و کوپال / شیوا صادق‌اسدی / تهران
 • داگبین / آتوسا غفاری / کرج
 • هیچکس / الهام طرقی / نیشابور
 • رویای سپید / فاطمه درینی/ شیراز
 • نقش زندگی / احسان معصوم / قزوین
 • طناب / آ‌ذر منصوری / سنندج
 • آدم خانگی / مرضیه ابرارپایدار / تهران
 • جم شید؛ مرثیه‌ای بر یک اسطوره / معین صمدی / تهران
 • بادسر / امیر‌پویا افضلی‌پور، روح‌الله سعادتمند / تهران
 • عصر وارونه / هادی امیری، رها فرجی / همدان
 • پل / نوید تنظیفیان / اصفهان
 • من / فاطمه بخنوده / تهران
 • والی بال / کاوه سیستانی / شیراز
 • تماشاچی / شیدا غلامرضاکاشی / تهران
 • تریو قجری / محمدرضا مرادی / اراک
 • حلقه گمشده / سیدفرهاد نجفی‌فرد / قزوین
 • رد خون / رضا وجدانی / تهران
 • نو کات / سمیه محمدیان / شهرکرد
 • من تنها نیستم! / امین ملکوتی‌خواه / تهران
 • ۱۸.۱۱۱.۸۱ / سعیده جانی‌خواه / تهران
 • سیاه یا سفید / محمدعلی سلیمانزاده / تهران
 • سبز و صورتی / سپیده اقبالی / تهران
 • کاش یک برادر داشتم / ناهید شمس‌دوست / تهران
 • داش آکل / هاجر مهرانی / تهران
 • دارزا (درخت‌زاد) / ایرج محمدی‌رزینی / تهران
 • یک اشتباه دیجیتالی / حمیدرضا بیات / تهران
 • زندگی رو به پیشرفت / مقداد اخوان / تهران
 • سیب / نداسادات میرمحمدی / ورامین