بخش بین الملل-تجربی

  1. برای استراحت/ شینیس ایزوبه/ ژاپن
  2. مانع/ ریستو‌پکا بلام/ فنلاند
  3. خاطرات بخش آلمانی جنوب‌غربی آفریقا / کریستین زیپفل/ آلمان
  4. نهایت کیمیا/ استیسی استیرز/ آمریکا
  5. راه آسمانی/ ایلاریا دی کارلو/ آلمان
  6. سرودهای مسکویی/ دیمیتری ونکوف/ روسیه
  7. ایکو مانیه‌وا / آیزاک رویز گاستلوم/ مکزیک
  8. محکوم به مرگ/ فرانچسکو روسو/ استونی