بخش ملی- تجربی

 • آن شب باران می‌بارید / محمدمهدی باقری / تهران
 • کل به جزء / سیدوحید حسینی‌نامی / تهران
 • گاهی / مصطفی کشاورز / لاهیجان
 • امتداد / مهناز شبانی‌پور / تهران
 • رقص با باد / قاسم شیشه‌گری / تهران
 • چتر خاکستری / محمد پوستین‌دوز / اصفهان
 • کابوس نامه / فرهاد غلامی / تهران
 • لختگی / پرستو علی‌نسب / تهران
 • خیرگی / مهدی تنگستانی / گناوه
 • هراش / آذین حمیدنیا / تربت حیدریه
 • فلَت‌لند / علیرضا کی‌منش، امیر پوستی / تهران
 • میانِ ماندن و رفتن / تورج هیبتی / همدان
 • رادیو / فرشاد عباسی/ شیراز
 • مردگی / سعید افسر / اصفهان
 • جنون/ رها امیرفضلی / تهران
 • نشخوار / مجید فرهنگ‌بافتانی / تهران
 • خلاء / حمید قدرتی / تهران
 • سمفونی شماره ۱۰/ آرش امیری / گناباد
 • زیراب / جابر رمضانی / تهران