بخش بین‌الملل- بخش مذهب

  •  پیراهن / نیمیش گور/ هند
  • درونی‌ها و برونی‌ها / عاشق مصطفی/ بنگلادش
  • ماریا پرواز کرد و رفت / میکله سامارکو/ ایتالیا
  • ابراهیم/ علی کریم عُبَید/ ایتالیا
  • مهمان / علی بهارلو/ بلژیک
  • نذری / ویلیام ردینگتون/ پِرو
  • مسجد مرجانی/ رینات خابیبولین / روسیه