بخش تجربی

     فیلم های راه یافته به سی و ششمین جشنواره بین المللی فیلم کوتاه تهران 

ردیف

نام فیلم

کارگردان

1

 رو- یا- رو

سید علیرضا حسینی

2

برف های سپید سرگردان

محمدرضا وطن دوست

3

نگاه

سمیه سادات مکی نژاد , مریم سادات مکی نژاد

4

لذت های گناه آلود

مهدی فرد قادری

5

آقای ایکس

سیاوش نجف پور فرد

6

لیمبو

تورج هیبتی

7

السینور

احسان معجونی

8

جنگ و صلح

احسان میرزایی

9

اتاق نور

پویا عاقلی زاده

10

تقاطع

حسن وحدانی آبریز

11

گلوله های تعمید

زیور حجتی

12

به سبک زمین

پیام رضایی

13

مالوم

احسان سلطانی

14

درخت سفید

فریما خلیلی

15

کمدی الهی

بهناز زحمتکش

16

صحنه ی تاریخ

سهند سرحدی

17

صورتهای بی چهره

حسام رحمانی

18

امواج خیال

علی غلامی

19

تاشهای تهی

سهیل چیوائی

20

کناره

مجید شهبازی

21

امید

مهدی حسینقلی , مجتبی ضرغام پور

22

زندگی زیبا است

مصطفی رحیمی

23

وقتی «زنی که کنار گلدانِ پُرگلی نشسته» بعد از 154 سال خسته میشود.

شهریار حنیفه

24

سوپ

تی یام یابنده

25

تا ابد سکوت

سامان آریان پور

26

پیدایش

آبتین مظفری

27

سایه های سنگین کلاغ

بهنام اسداللهی