هیئت داوران بخش ملی جشنواره سی و چهارم

جعفر صانعی مقدم

حمید نعمت الله

امیر سحرخیز

مجید برزگر

مهناز افضلی

مهدی جعفری

مجید شیخ انصاری