نشریه روزانه سی و پنجمین جشنواره بین المللی فیلم کوتاه تهران

نشریه روزانه سی و پنجمین جشنواره بین المللی فیلم کوتاه تهران

دریافت فایل پی دی اف شماره پنجم نشریه روزانه  (لطفا کلیک کنید)
دریافت فایل پی دی اف شماره چهارم نشریه روزانه  (لطفا کلیک کنید)
دریافت فایل پی دی اف شماره سوم نشریه روزانه  (لطفا کلیک کنید)
دریافت فایل پی دی اف شماره دوم نشریه روزانه  (لطفا کلیک کنید)
دریافت فایل پی دی اف شماره اول نشریه روزانه  (لطفا کلیک کنید)